ΚΑΙΡΟΣ

Ορθοπεδικά Πέλματα

Κατασκευή εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων κατόπιν πελματογραφήματος. Επίσης, διατίθεται μεγάλη γκάμα πελμάτων σιλικόνης ευρωπαικής προέλευσης.

 

Εξατομικευμένα Πέλματα Κατόπιν Πελματογραφήματος

Πέλματα Μαζικής Παραγωγής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ